Gerechtelijk deskundige

In het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) worden, na opleiding en examinering, professionals geregistreerd die voor de Rechterlijke Macht, na benoeming, een Deskundigenbericht mogen uitbrengen. Met dit Deskundigenbericht wordt de rechter voorgelicht over een vraagstuk op het vakgebied van de Gerechtelijk Deskundige.
Deskundig, eerlijk, objectief, onpartijdig en juridisch geschoold zijn o.a. van toepassing wanneer men als Gerechtelijk Deskundige in het LRGD wordt opgenomen!

Rob Silberman r.e. is sinds 2012 de enige bij het LRGD ingeschreven Gerechtelijk Deskundige die op het gebied van Kunst, Sieraden enz. een dergelijk rapport mag uitbrengen.